KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN

📣 KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN 📣

Meripartiolippukunta Kivenlahden Piilevät ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 16.2.2024 klo 18.00 KiPi:n kololla, osoitteessa Kivenlahdenkatu 6 F, Espoo. Kokoukseen voi osallistua myös etänä Teamsin kautta.
Linkki kokoukseen on toimitettu jäsenille sähköpostitse kutsun yhteydessä. Etäosallistujien tulee osallistua jokaisen omalla laitteellaan videoyhteyden kera.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi hallituksen valtuuttaminen toisen My -veneen myymiseen, sekä Capellan modernisointihankkeen tilanne.

Asialista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valitseminen

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Vahvistetaan edellisen vuoden vuosikertomus. 

7. Vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös. 

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

9. Vahvistetaan yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle. 

10. Capellan modernisointihankkeen tilanne

11. Hallituksen valtuuttaminen toisen My -veneen myymiseen

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.