Vuosikokous

Kivenlahden Piilevät ry:n vuosikokous pidetään maanantaina 12. helmikuuta. Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat.

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valitseminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen
7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille
8. Lippukunnan jäsenmaksu vuodelle 2018
9. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2018
10. Lippukunnanjohtajan vaali
11. Hallituksen jäsenten lukumäärä
12. Hallituksen muiden jäsenten vaali vuodelle 2018
13. Toiminnantarkastajien lukumäärän vahvistaminen
14. Toiminnantarkastajan / -tarkastajien ja varatoiminnantarkastajan /
-tarkastajien valinta
15. Lippukunnan edustajan valinta piirin kokouksiin
16. Muut mahdolliset asiat
17. Kokouksen päätös

Tervetuloa!

HALLITUS