Covid-19 tiedote

Hei kipiläinen tai kipiläisen huoltaja!

Suomen valtioneuvosto on päättänyt jatkaa koronaepidemian vuoksi varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja opetukseen säädettyjä rajoituksia 13.5.2020 asti. [1] Tämän perusteella Suomen Partiolaiset päivittänyt ohjeistustaan kaiken kasvokkain tapahtuvan toiminnan keskeyttämisestä 13.5.2020 asti koskien myös viikkotoimintaa. [2] Seuraamme Kivenlahden Piilevissä aktiivisesti viranomaispäätöksiä ja -kehotuksia sekä Suomen Partiolaisten ohjeistuksia. 

Jatkamme Kipissä kasvokkain tapahtuvan partiotoiminnan välttämistä 13.5.2020 asti.Myös Kipin omat kevään tapahtumat on peruttu tai muokattu tukemaan etäpartion mahdollistavia muotoja. Haluamme pitää huolta jäsenistämme ja siksi pyrimme yhdessä välttämään livekontakteja 13.5. saakka. Kannustamme ryhmänjohtajia järjestämään ryhmille vaihtoehtoisia kokousmuotoja esimerkiksi Microsoft Teamsissa. [3]

Kevään riihityset (15-17.5.) on päätetty järjestää ihmiskontakteja välttäen. Johtajisto pohtii tällä hetkellä keinoja toteuttaa riihitystoimintaa käyttämällä hyväksi partiolaisten lähiluontoa sekä etätyöskentelyn työkaluja.

Vallitseva tilanne tuo meripartiolle omat haasteensa. Tämän hetken tiedon mukaan kesän purjehdukset tullaan toteuttamaan normaalisti ja niistä tulee pian lisätietoa. Kaikki purjehdustoiminta (mukaanlukien iltapurjehdukset) on kuitenkin peruttu 13.5.2020 asti. Veneiden keväthuollot ja laskut pyritään suorittamaan minimoiden ihmiskontaktit. Hallitus pohtii mahdollisuuksia järjestää kevätkemut ihmiskontakteja välttävin tavoin. Kesäleiri Väiski järjestetään tämän hetken tietojen mukaan kesällä 2021. 

Kehotamme kaikkia partiolaisia ja vanhempia seuraamaan Suomen Partiolaisten ja Kipin tiedotteita. On tärkeää ylläpitää aktiivista partiotoimintaa myös poikkeusoloissa, ja siksi toivommekin kaikkia partiolaisia osallistumaan mahdollisiin etäkokouksiin sekä olemaan aktiivisesti etäyhteydessä partiossa oleviin kavereihin ja tuttuihin. Pidetään yhdessä huoli siitä, ettei kukaan jää kriisin keskellä yksin. 

Hallitus

Lisätietoja varten ota yhteyttä lippukunnanjohtajaan:

Jonna Lahtinen
jonna.lahtinen@partio.fi
+358 40 040 0764


Lisää luettavaa

[1] Valtioneuvosto.fi – Hallitus jatkaa poikkeusoloihin liittyviä toimia
[2] Partio.fi – kasvokkain tapahtuvan partiotoiminnan tauko jatkuu
[3] Partio-ohjelma.fi – partio-ohjelman toteuttaminen etänä